Blog

hammer-802300_1920

Czy w przypadku budynku można zastosować gwarancję czy rękojmię?

Wybudowanie domu czy zakupienie mieszkania jest sporym kosztem, dlatego też w momencie, gdy pojawiają się jakieś wady budynku, często pojawia się pytanie – czy można skorzystać z gwarancji lub rękojmi w stosunku do wykonawcy?

Przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, dokładnie tak samo, jak w przypadku innego rodzaju produktów, na przykład samochodów, ubrań czy sprzętu elektronicznego. Trzeba jednak zadawać sobie sprawę z tego, że należy spełnić również określone wymagania, aby usterka mogła być naprawiona nieodpłatnie w ramach gwarancji czy rękojmi.

Gwarancja udzielona przez producenta

clause-684504_1920Warto rozdzielić terminy gwarancji i rękojmi, która stosowana jest przy reklamacji, ponieważ mają one inny zakres. Gwarancja jest dobrowolnym świadczeniem producenta, dlatego też nie musi on udzielać jej na swoje produkty czy usługi. Zwykle okres gwarancji to 1-2 lata, ale niektórzy producenci oferują nawet po 10-25 lat gwarancji na swoje produkty.

Postępowanie w ramach gwarancji regulują przepisy gwarancyjne – zwykle odpowiednie dokumenty są dostarczane razem z produktami czy usługą, można też znaleźć je na stronach internetowych producentów czy wykonawców. Zawsze warto pytać przy uzgodnieniach z firmą.

Rękojmia zgodnie z przepisami prawa cywilnego

Alternatywnym wyborem jest rękojmia, która ma umocowanie w prawie cywilnym, które traktuje nieruchomość jak rzecz – w związku z tym rękojmia i gwarancja przysługują konsumentowi niezależnie od siebie. Rękojmia w przypadku osób prywatnych dla budynków wynosi 5 lat. Wykonawca odpowiada zatem za wadę wtedy, gdy zostanie ona stwierdzona w momencie do 5 lat od wydania rzeczy inwestorowi. Trzeba jednak pamiętać o tym, że roszczenie przedawnia się w momencie, gdy upłynie 1 rok od wykrycia wady.

Zatem wtedy, gdy w budynku pojawiają się wady, które są wynikiem niedoróbek, zastosowania nieodpowiednich materiałów budowlanych czy innych niedociągnięć, wówczas właściciel budynku może skorzystać z przysługującego mu prawa do gwarancji zgodnie z zasadami wykonawcy czy sprzedawcy lub też alternatywnie może wybrać rękojmie, która często okazuje się bardziej dla niego korzystna – warto porównać oba rozwiązania.